BANDMERCH
CD/DVD/BR PRODUKSJON
BLURAY
CD DUPLISERING (mindre antall)
CD REPLIKERING (større antall)
DVD DUPLISERING (mindre antall)
DVD REPLIKERING (større antall)
BLURAY
CD DUPLISERING (mindre antall)
CD REPLIKERING (større antall)
DVD DUPLISERING (mindre antall)
DVD REPLIKERING (større antall)
DIGITAL DISTRIBUSJON
PLAKATER/TRYKKSAKER
VINYLPRODUKSJON
VINYLKUTTING (fra 1 stk)
VINYLPRESSING (minimum 300 ex)
VINYLKUTTING (fra 1 stk)
VINYLPRESSING (minimum 300 ex)